Masterat de cercetare în științe biomedicale

Plan învățământ

Broșură de prezentare

Acest masterat se adresează absolvenților de licență din spectrul domeniilor biomedicale si ale stiintelor vieții: biologie, biochimie, biotehnologii, medicină, farmacie, chimie, etc.

Panul de învământ cuprinde discipline care per ansamblu vor contribui la indeplinirea următoarelor obiective ale masterului:

  1. Dobândirea de cunoștințe științifice de bază și aprofundate în domeniul științelor biomedicale – biologie celulară, genomică și transcritomică, semnalizare celulară, bazele moleculare ale maladiilor umane, neurobiologie moleculară, aspectele de bază ale mecanismelor patologice ale bolilor, studiul determinismului genetic al unor condiţii umane patologice.
  2. Dobândirea de abilități practice în cercetarea biomedicală – tehnici de biologie celulară și moleculară, tehnici de microscopie, imagistică in vivo, culturi de celule, modele experimentale animale, etc.
  3. Dobândirea de cunoștințe de bază pentru cariera de cercetare – metodologia cercetării științifice, etica cercetărilor biomedicale, biostatistică și noțiuni de bază privind elaborarea unei lucrări știintifice.
  4. Dobândirea de experiență în cercetarea individuală legată de derularea experimentelor pentru teza de dizertatie.

 

Competențe generale:

– Operarea cu noţiuni şi concepte aprofundate, principii şi metodologii de lucru specifice inter-/transdisciplinare domeniului biomedical

– Investigarea şi interpretarea bazei celulare și moleculare de organizare şi funcţionare a materiei vii, în contexte aplicate domeniului biomedical

– Utilizarea de modele şi algoritmi pentru aplicarea cunoştinţelor domeniului biomedical în proiecte profesionale sau/şi de cercetare ştiinţifică

– Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi răspundere personală, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională

– Folosirea tehnicilor de muncă eficientă în echipe multidisciplinare pe diverse paliere ierarhice

– Documentarea şi folosirea informaţiilor ştiinţifice în limba română şi limba engleză pentru dezvoltarea profesională şi personală, prin formare continuă şi adaptarea eficientă la noile descoperiri ştiinţifice

– Integrarea inter-/transdisciplinară a cunoştinţelor specifice domeniului pentru executarea unor sarcini profesionale complexe

 

Competențe specifice:

– capacitatea de a aplica metodele și tehnicile moderne de investigare specifice inter-/transdisciplinare specifice domeniului biomedical (biologie celulară, genomică și transcritomică, semnalizare celulară, bazele moleculare ale maladiilor umane, neurobiologie moleculară, aspectele de bază ale mecanismelor patologice ale bolilor, studiul determinismului genetic al unor condiţii umane patologice)

– capacitatea de a investigarea şi interpreta bazele celulare și moleculare de organizare şi funcţionare a organismului uman în condiții normale și patologice

– cunoașterea principiilor și normelor de organizare și funcționare a laboratoarelor de specialitate

– evaluare, analiza si elaborare de studii, rapoarte profesionale și articole științifice

– organizarea și realizarea protocoalelor necesare susținerii unei activități de cercetare

– capacitatea de a realiza o cercetare independentă

– capacitate de integrare în echipe de cercetare

 

La finalizarea studiilor Masterului de cercetare în Stiințe Biomedicale, absolventii se pot orienta catre: i) continuarea studiilor prin doctorat si post-doctorat si orientarea catre o cariera in cercetare; ii) specialisti in laboratoare de stat si private cu profil bio-medical (laboratoare clinice, laboratoare de diagnostic genetic si molecular, laboratoare criminalistice, laboratoare ale clinicilor de inseminare artificiala si celule stem, laboratoare din industria agro-alimentara, etc); iii) laboratoare de ecologie si mediu, epurarea apelor, laboratore de biotehnologie; iv) companii private care comercializeaza aparatura de laborator, reactivi si kit-uri.

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis