FACULTATEA DE

MEDICINĂ

NIVEL DE STUDII: MASTERAT

Biologie şi biotehnologii moleculare cu aplicaţii farmaco-medicale (Limba Franceză)

DURATA

2 ANI

NR. CREDITE

120

LOCAȚIE
Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 86

LIMBA DE PREDARE

FRANCEZĂ

PROGRAMUL DE STUDII

BIOLOGIE

OBIECTIVELE PROGRAMULUI

Obiectivul general al programului de studii își propune să asigure excelență atât în educație, cât și în cercetarea științifică, conferind viitorilor absolvenți competențe și abilități profesionale adecvate, formând resurse umane înalt calificate în domeniul bio-farmaco-medical pentru o bună inserție pe piața muncii din România și Uniunea Europeană într-un domeniu deosebit de dinamic și actual.

COMPETENȚE

Competenţe profesionale

  • C1. Capacitatea de a aplica metodele și tehnicile moderne de investigare specifice domeniului;
  • C2. Cunoașterea principiilor și normelor de organizare și funcționare a laboratoarelor de specialitate;
  • C3. Evaluare, analiză și elaborare de studii, rapoarte profesionale și articole științifice;
  • C4. Organizarea și realizarea protocoalelor necesare susținerii unei activități de cercetare specifice domeniului.
  • C5. Capacitate de integrare în echipe de cercetare.

Competenţe transversale

  • CT1. Realizarea responsabilă si eficientă a sarcinilor aferente profesiilor din domeniu cu respectarea principiilor de etică profesională;
  • CT2. Identificarea rolului dintr-o echipă și preluarea responsabilițăilor corespunzătoare profilului profesional și personal;
  • CT3. Dezvoltarea capacităților de reflecție critic-constructivă asupra propriului nivel de pregătire profesională în raport cu standardele profesiei.

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis