Filiala

Baia Mare

Despre filiala Baia Mare

Legăturile culturale ale Maramureșului cu Aradul sunt mai vechi decât ar părea la prima vedere și comportă și o dimensiune simbolică. În toamna anului 1918, în preajma zilei de 1 Decembrie, un student în drept, Longin Mihalyi, fiul academicianului dr. Ioan Mihalyi de Apşa, aducea de la Cluj pânza din care se va confecţiona drapelul tricolor pe care preşedintele Consiliului Naţional Român Comitatens din Maramureş, dr. Vasile Kindriş a depus jurământul în faţa a peste 5000 de români, adunaţi în Piaţa Centrală din Sighetu Marmaţiei, în ziua de 22 Decembrie 1918.Acest drapel, brodat apoi de cele opt fete ale ilustrului academician, a fost făcut din pânza donată de dr. Vasile Goldiş din Arad, aşa cum avea să scrie, peste puţină vreme, un alt ilustru pedagog, Gheorghe Vornicu, întemeietorul Muzeului Maramureşean din Sighetul Marmației, în anul 1926. Acest vrednic de pomenire dascăl a funcționat o vreme în învățământul preuniversitar arădean, la Liceul „Moise Nicoară”.

După aproape 80 de ani, un alt întemeietor, de data asta de edificiu academic de tip Alma Mater, DomnulRector, prof. univ.dr. Aurel Ardelean descindea în Baia Mare, spre a înfiinţa o filială a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.Perfectând anumite înţelegeri, atât cu autorităţile locale (i‑am numit aici pe domnul Vasile Berci, prefect al judeţului Maramureş la acea vreme şi pe domnul dr. Ştefan Gonczi, director în Prefectura Maramureş), cât şi cu reprezentanţi ai învăţământului superior băimărean au pus piatra de temelie. Ca atare, în anul universitar 1997-1998 ia fiinţă Şcoala Postliceală de Tehnică Dentară, cu aportul domnilor: lect. univ. dr. Iacob Tătaru, Vasile Berlinger, lect. univ. drd. Iosif Covaci și prof. Ilie Marinca. În primii doi ani, viitoarea instituţie academică a funcționat în localul Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai” din Baia Mare, unde s-a şi amenajat un laborator dentar, revoluţionar la acea vreme.

Odată declanşat nobilul demers, la acesta au contribuit şi conf. dr. Gheorghe Vâtcă, organizatorul specializării învăţământului economic de mai târziu, prof. Teodor Ardelean, primul decan-coordonator şi regretatul lect. univ.drd. Vasile Radu Ghenceanu, întemeietorul specializărilor umaniste din filială.Astfel, în anul universitar 1998-1999 au luat naştere primele facultăţi cu învăţământ de lungă durată (4 ani): Știinţe Economice, Istorie-Geografie și Jurnalism-Limba engleză.În vara anului 1999 aceste facultăţi au fost autorizate de către comisiile de evaluare academică naţională de profil.Varietatea ofertei educaţionale a sporit an de an, iar instituţia a trebuit să se adapteze nevoilor de învăţământ şi din punct de vedere al bazei didactico-materiale, deoarece numărul studenţilor a ajuns, în câţiva ani, la aproape cinci mii.

Răspunzând cerinţelor impuse de standardele academice ale autorizării şi apoi ale acreditării unor specialităţi, baza materială a evoluat în conformitate cu aceste exigenţe:2 amfiteatre moderne, a câte 120, respectiv 160 locuri;10 laboratoare: tehnică dentară, biochimie-merceologie, geografia turismului (3), informatică (3), asistenţă medicală (2);7 săli de curs, dotate corespunzător, între 30 şi 60 de locuri;bibliotecă cu peste 9100 volume ș.a.

Facultatea de Ştiinte Economice a funcționat la Baia Mareîncepând cu anul 1997. Specializarea: Marketing, durata: 3 ani forma de învăţământ: ZI, ID. Credite transferabile:180. Titlul acordat la absolvirea facultăţii: Licenţiat în Economie. În anul 2006 Specializarea Marketing a fost autorizată, iar în anul 2009Specializarea Marketing a fost acreditată.

Evoluția cifrei de școlarizare: în anul universitar 2006/2007: învățământ la ZI anul I28 de studenți, anul 2007/2008: ZI anul I22, anul II 22; anul 2008/2009: ZI anul I18 studenți, anul II16, anul III22; anul 2009/2010, ZI anul I35, anul II24, anul III16 studenți. Învățământ forma ID, anul I69 studenți, anul II67 și anul III85 studenți.

Corpul Didactic era alcătuit după cum urmează: Prodecan: conf univ.dr. Gheorghe Vâtcă. Cadre Didactice: Prof. univ. dr. Ilie Băbăiță, Prof. univ. dr. Pop Viorel, Prof. univ. dr. Florin Dumescu, Conf. univ. dr. Haiduc Cristian, Conf. univ. dr. Sabou Felicia, Lect. univ. Vasile Berlingher, Lect. univ. dr. Turcu Georgeta, Lect. univ. dr. Steț Mihaela, Lect. univ. dr. Tohatan Anamaria, Lect. univ. drd. Cucuiat Ciprian, asist. univ. Munteanu Rareș.

Facultatea de Științe Umanistea început să funcționeze în anul 1998, cu specializările Istorie–Geografie și Jurnalism–Limba Engleză. Forma de învățământ: Zi, durata: 4 ani.Corpul didactic era format din următoarele cadre: Prodecani – Lect. univ. V. R. Ghenceanu (1998-2002) și Conf. univ. dr. Nicolae Iuga (2002 – 2012). Cadre didactice: Prof. univ. dr. Viorel Pop, Conf. univ. dr. Cornel Grad, Lect. univ. V. R. Ghenceanu, Lect. univ. dr. Ilie Gherheș, Lect. univ. dr. Turcu Georgeta, Lect. univ. drd. Cucuiat Ciprian, Asist. univ. dr. Călin Herțeg, Asist. univ. dr. Nicolae Chirculescu, Asist. univ. Munteanu Rareș. Pe percursul existenței sale, această Specializare a dat 360 de absolvenți. Mulți dintre absolvenții Specializării Jurnalism-Limba engleză practică profesiunea pentru care s‑au pregătit, ajungând jurnaliști de notorietate regională și națională.

Avându-se în vedere necesităţile de personal didactic pentru învăţământul preuniversitar din Maramureş şi judeţele limitrofe, a fost înfiinţată în cadrul Facultății de Științe Umaniste Specializarea de Istorie‑Geografie, cu durata studiilor de 4 ani, care a format şapte serii de absolvenţi, cu admitere în anii 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 şi 2004, prima promoţie de absolvenţi fiind în anul 2002, apoi în 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 şi 2008. Pe tot parcursul existenței sale, această specializarea a dat un număr total de 601 absolvenți, majoritatea integrați în învățământul preuniversitar în calitate de profesori la școli generale și licee. De precizat este faptul că filiala băimăreană dispunea de un corp profesoral universitar deosebit de restrâns, în care cel puţin pentru disciplinele geograficepregătirea era asigurată de cadrele didactice asociate, provenite de la Şcoala Geografică Clujeană.

Fiind o specializare centrată pe pregătirea de cadre didactice preuniversitare, s-a trecut şi la realizarea practicii pedagogice în unităţile şcolare băimărene, pentru Istorie, începând cu anul III de studii, iar pentru Geografie, în anul IV. De asemenea, ca şi la celelalte specializări de profil din ţară, în afară de pregătirea prin cursuri şi lucrări practice, se efectua, după fiecare an de studiu, timp dedouă săptămâni (una pentru Istorie, iar cealaltă pentruGeografie), practica de vară, aceasta având o desfăşurare diferită în funcţie de tematica urmărită.

Începând cu anul 2006, prin aplicarea Sistemului Bologna, în cadrul Facultății de Ştiinte ale Naturiia fost înființată Specializarea Geografia turismului, Specializare care există și în prezent, integrată fiind la facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginierie. Durata: 3 ani, Forma de învăţământ: ZI, Credite transferabile: 180, Titlul acordat la absolvirea facultăţii: licențiat. În anul 2006 a fost autorizată această specializare, iar în anul universitar 2008/2009 a dat prima promoție. În primii ani, cifra de școlarizare a evoluat după cum urmează: An univ. 2006/2007, anul I50 studenți, anul univ. 2007/2008, anul I 44 studenți, anul II 37. În anul univ. 2008/2009, anul I 30 studenți, anul II: 44, anul III: 37 de absolvenți – prima promoţie. În anul univ. 2009/2010, anul I: 38 studenți, anul II:30 studenți și anul III38 absolvenți.

Corpul Didactic a fost format din: Coordonator: Lect. univ. dr. Cornel Faur. Cadre Didactice:Prof. univ. dr. Garbacea Virgil, Prof. univ. dr. Mac Ioan, Prof. univ. dr. Raboca Nicolae, Conf. univ. dr. Nicolae Iuga, Lect. univ.dr. Bogdan Ioan Dan, Lect. univ. drd. Cucuiat Ciprian, Lect. univ. dr. Tohatan Anamaria, Lector univ. dr. Vasilescu Ileana, Asist. univ. drd. Chirculescu Nicolae.

De-a lungul timpului, au mai predat la Filala Baia Mare: Profesori universitari: Dorina ARDELEAN, Andea AVRAM, Iulian COROIAN, Florin DUMESCU, Alexandru GRAD, Marius GREC, Cristian HAIDUC, Iovan MARȚIAN, Ovidiu MUREȘAN, Iulian NEGRILĂ, Alexandru ROZ. Conferențiari universitari: Cristian BENȚE, Sorin BULBOACĂ, Eugen GAGEA, Svetlana KOGALNICEANU, Cristian MĂDUȚĂ, Gelu NEAMȚU, Regis ROMAN, Simona STIEGER, Grigorie ȘTEFĂNESCU, Tiberiu VLADISLAV.Lectori universitari: Alexandru BLAGA, Stelian BOIA, Zorin DIACONESCU.

În prezent, Filiala Baia Mare a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad este coordonată de un Consiliu de Conducere format din:

  1. Prof. univ. dr. Ioan–Liviu Tăut, director Filială;
  2. Prof. univ. dr. Anamaria Tohătan, responsabil pentru Specializările de la Științe Economice;
  3. Prof. univ. dr.Delia–Maria Ardelean, responsabil pentru Specializarea Pedagogie
  4. Gabriela Gavre, secretar șef.

Contact

Paradigme Universitare Băimărene

Publicație periodică a Universității de Vest „Vasile Goldiș” Filiala BAIA MARE

Adresa: Str. Culturii, nr. 5, C.P. 430282
Tel: 0262 213302
E-mail: baiamare@uvvg.ro
Vezi filiala

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis