Infrastructura de cercetare

Școala Doctorală de Biologie pune la dispoziția studenților doctoranzi infrastructura de cercetare din institutele, centrele de cercetări și clinicile universitare, precum și bibliotecile și accesul la resurse și baze de date necesare documentării pentru cercetările doctorale.

Activitatea de cercetare a studenților doctoranzi se desfășoară preponderent în Institutul de Științe ale Vieții „Aurel Ardelean”înființat în anul 2008 (HS nr. 81/12.04.2008) și acreditat de Academia de Științe Medicale, care este o unitate de cercetare cu caracter interdisciplinar, structurat în 3 departamente – Biologie experimentală și aplicată, Biotehnologii, Ecologie/ecotoxicologie si protecția mediului. În perioada 2010-2016 în infrastructura de cercetare s-au făcut investiții peste 1,5 mil euro din proiecte cu finanțare europeană.

Biobaza cu animale de laborator este o infrastructură de cercetare autorizată pentru creșterea și derularea de experimente pe animale de laborator (aviz ANSVSA 862/05.04.2016). Fluxul  tehnologic din toată clădirea este adaptat cerințelor sanitar-veterinare naționale și europene (temperatură, umiditate, ciclul lumina/întuneric), separarea tehnologică a zonelor curate de spațiile de igienizare, ventilație și sisteme de exhaustare prevăzute cu filtre HEPA (http://erris.gov.ro/animal_facility-ILS-UVVG).

Spațiile de cazare a animalelor. Șoarecii și șobolanii sunt cazați în sisteme de cazare IVC (IVC Sealsafe PLUS Mouse and Rats – green line), cu o capacitate totală este de 1600 de șoareci și 400 de șobolani de laborator, permițând separarea animalelor din fiecare cușcă prin ventilare individuală, monitorizare electronică și protecție de mediul înconjurător prin filtre HEPA. Schimbarea așternutului se realizază în Sisteme de schimb a cuștilor prevăzute cu flux laminar și filtre HEPA (C55 Evo Changing Station).

Sala de intervenții chirugicale cuprinde masa chirugicală, lupa chirugicală, instrumentar chirugical, kit instrumentar osteotomie, sistem de anestezie inhalatorie.

Sistem de imagistică in vivo pentru studii preclinice Xtreme (Bruker), care permite analiza imaginilor în fluorescență, luminiscență, radioizotopi și radiografii (X-ray) și analiză densitometrie osoasă.

Explorări funcționale; Analizor automat biochimie Mindray BS-120 și Analizor automat hematologie Urit 2900 VetPlus.

Laboratorul de histopatologie, microscopie optică, fluorescență și microscopie confocală: Microtoame MicroTec si Leica, Termostat parafina TC 50 – Caloris, Criostat SLEE- MAINZ- MNT, Microscop Olympus BX43 cu modul florescența si Software Cell Dimension și microscop confocal  Leica TCS SP8 (http://erris.gov.ro/Histology-ILS-UVVG).

Laboratorul de Microscopie electronică: Microscop electronic cu baleiaj FEI Quanta 250 și Microscop electronic cu transmisie FEI Tecnai 12, Biotwin, precum si aparatura necesară pentru pregătirea probelor – Ultramicrotom Leica  UC7, Sputter-coater Agar, depunere pelicula aur (https://erris.gov.ro/Electron_Microscopy_Facility|ILS).

Laboratorul de Biologie moleculară: Horizontal DNA Electrophoresis Biorad Power & PAC 300; Rotor Gene -QIAGEN  QRT- PCR ; Thermal Cycler PC- 960 Air Cooled; Water Bath  JULABO  SW 23; Transilluminator UVP Benchtop 3 UV; ChemiDoc™ MP Imaging System, Centrifuge  R SIGMA 2-16K.  (https://erris.gov.ro/Molecular-biology–Institute).

Laboratorul de Biotehnologii Vegetale: Direcțiile de bază a cercetărilor sunt focusate pe aplicarea tehnologiilor in vitro în crearea formelor cu caractere valoroase a diferitor specii vegetale, în special farmaceutice, obținerea cărora prin metode tradiționale este limitată. Prin utilizarea tehnicilor in vitro au fost stabilite posibilitățile de obținere a formelor noi de plante: calusogeneză, embriogeneză somatică. O direcție importantă de investigare se referă la obținerea și multiplicarea plantelor libere de virusuri. În baza cercetărilor efectuate pe parcursul anilor de studiu, au fost elaborate protocoale de obținere a materialului săditor sănătos pentru arbori și arbuști fructiferi. Pentru  obținerea mediilor de cultură se utilizează agenți de solidificare mult mai eficienți decât agarul, mai ales din punct de vedere economic. Pentru iluminarea vitroculturilor se utilizează, de asemenea materiale de iluminare eficiente asa cum sunt led-urile de diferite lungimi de undă și materialele fosforescente. Laboratorul este dotat cu aparatura necesară: hotă cu flux de aer laminar steril, autoclav, bidistilator, etuve, agitatoare magnetice, sticlărie și instrumentar adecvat. (https://erris.gov.ro/Plant-Biotehnology-ILS-UVVG)

Un procent destul de mare al studenților doctoranzi utilizează Grădina Botanică Universitară “Pavel Covaci” Macea ca bază de cercetare. Grădina are o suprafață de de 21,5 ha și un număr de taxoni de peste 3550 (dintre care circa 2100 lemnoşi). Studenții apelează și la Banca de gene unde sunt păstrate peste 2500 de semințe (investiție de 400.000 euro din proiecte cu fonduri europene). Grădina este membră fondatoare a Asociației Grădinilor Botanice din România (AGBR) și membră a Botanic Gardens Conservation International (BGCI). Grădina are schimburi permanente de material biologic cu peste 225 de grădini botanice și arborete din întreaga lume (www.uvvg.ro/macea). De asemenea, universitatea conservă cel mai vechi ierbar din România din anul 1864, bazele lui fiind puse de distinsul naturalist Lajos Simonkai.

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis