D.P.P.D.

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Psihopedagogie specială

Programul de formare psihopedagogică

Nivelul I

Planuri de învățământ

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis