Filiala

Satu Mare

Despre filiala Satu Mare

Înființată în anul 1997, Filiala din Satu Mare a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a reușit în cei 24 ani de existență să se ridice la standardele unui învățământ superior de înaltă calitate, cu cadre didactice proprii și spații care întrunesc condițiile prevăzute de normele ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior).

Toate acestea au pornit de la un vis, de la un Om, regretatul prof. univ. dr. Aurel Ardelean, un model de profesionalism, devotat profesiei, pasionat, cu multă putere de muncă,  cel care și-a dedicat viața promovării valorilor fundamentale ale societății și culturii naționale. Aceste alese calități de personalitate i-au permis să fie aproape de sufletele oamenilor cu care a interacționat dovedind competențe manageriale de excepție, reușind să reunească în jurul domniei sale mulți profesioniști de marcă pe care i-a mobilizat cu competență și devotament către atingerea și menținerea performanței. Una dintre aceste persoane a fost domnul prof.univ.dr. Gavril Ardelean, cu ajutorul căruia, în 1997, a pus bazele învățământului universitar în județul Satu Mare.

La 4 octombrie 1997, conducerea Convenției Democrate Române din județul Satu Mare i-a însărcinat pe dr. Gavril Ardelean și pe poetul Ioan Vădan, oameni cu o vastă pregătire profesională, să se preocupe de înființarea unei instituții de învățământ superior la Satu Mare. Având în vedere poziția Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad la acea dată, considerată cea mai mare universitate privată din țară, la 5 octombrie 1997 Gavril Ardelean și Ioan Vădan s-au deplasat la Arad pentru a purta o discuție cu rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș”, prof. univ. dr. Aurel Ardelean cu privire la deschiderea unei filiale a universității la Satu Mare. Dialogul a fost unul benefic, astfel că, în toamna aceluiași an, la Satu Mare își vor începe activitatea primele specializări ale Universității de Vest „Vasile Goldiș”:

 • Administrarea afacerilor
 • Marketing
 • Istorie-Jurnalism
 • Colegiul Universitar Pedagogic
 • Educație Fizică și Sport

 

Ritmul de dezvoltate a Universității de Vest „Vasile Goldiș” în municipiul Satu Mare aduce cu sine modificări substanțiale și benefice atât din punct de vedere administrativ cât și educațional. Această dezvoltare a determinat conducerea universității să găsească noi soluții de natură administrativă, care să permită desfășurarea în condiții cât mai optime a actului didactic și de cercetare. Având în vedere creșterea numărului de studenți, în anul 2000 Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” achiziționează imobilul de pe str. Mihai Viteazul nr. 26, un spațiu generos ce a permis organizarea la standarde ridicate a tuturor activităților întreprinse de universitate, și care reprezintă și azi sediul principal (corpul A) al filialei sătmărene. Au fost amenajate săli de curs și seminar, laboratoare, o bibliotecă, un cabinet medical, precum și spații necesare pentru conducere, cadre didactice, secretariat, contabilitate și cabinet consiliere vocațională.

În vara anului 2008, a fost achiziționat și amenajat un al doilea sediu (corpul B) în Satu Mare pe str. Ștefan cel Mare nr. 7, având spații dotate cu toate materialele necesare desfășurării în bune condiții a procesului didactic și de cercetare. Aici se găsesc 4 săli de curs cu o capacitate totală de 295 de locuri, 4 săli de seminar cu 138 de locuri și două laboratoare, situate pe trei nivele și parter, dotate cu aparatură informatică, video-proiectoare, ecrane de proiecție, table interactive Smarth, flipchart, sistem audio-video etc.

 

Oferta educațională actuală a Filialei Satu Mare cuprinde 5 specializări, la nivel licență și o specializare de masterat:

Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie

 • Marketing
 • Contabilitate și informatică de gestiune
 • Inginerie și management în alimentație publică și agroturism
 • Audit și expertiză contabilă (masterat)

Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport

 • Pedagogia învățământului primar și preșcolar
 • Relații internaționale și studii europene

 

După 24 de ani de activitate, putem afirma că filiala Satu Mare a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a făcut cinste acestui oraș, a oferit cadre specializate în aproape toate domeniile de activitate, venind în întâmpinarea studenților cu o ofertă educațională vastă, adaptată cerințelor societății românești și la standarde educaționale ridicate.

Înființată în anul 1997, Filiala din Satu Mare a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a reușit în cei 24 ani de existență să se ridice la standardele unui învățământ superior de înaltă calitate, cu cadre didactice proprii și spații care întrunesc condițiile prevăzute de normele ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior).

Toate acestea au pornit de la un vis, de la un Om, regretatul prof. univ. dr. Aurel Ardelean, un model de profesionalism, devotat profesiei, pasionat, cu multă putere de muncă,  cel care și-a dedicat viața promovării valorilor fundamentale ale societății și culturii naționale. Aceste alese calități de personalitate i-au permis să fie aproape de sufletele oamenilor cu care a interacționat dovedind competențe manageriale de excepție, reușind să reunească în jurul domniei sale mulți profesioniști de marcă pe care i-a mobilizat cu competență și devotament către atingerea și menținerea performanței. Una dintre aceste persoane a fost domnul prof.univ.dr. Gavril Ardelean, cu ajutorul căruia, în 1997, a pus bazele învățământului universitar în județul Satu Mare.

La 4 octombrie 1997, conducerea Convenției Democrate Române din județul Satu Mare i-a însărcinat pe dr. Gavril Ardelean și pe poetul Ioan Vădan, oameni cu o vastă pregătire profesională, să se preocupe de înființarea unei instituții de învățământ superior la Satu Mare. Având în vedere poziția Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad la acea dată, considerată cea mai mare universitate privată din țară, la 5 octombrie 1997 Gavril Ardelean și Ioan Vădan s-au deplasat la Arad pentru a purta o discuție cu rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș”, prof. univ. dr. Aurel Ardelean cu privire la deschiderea unei filiale a universității la Satu Mare. Dialogul a fost unul benefic, astfel că, în toamna aceluiași an, la Satu Mare își vor începe activitatea primele specializări ale Universității de Vest „Vasile Goldiș”:

 • Administrarea afacerilor
 • Marketing
 • Istorie-Jurnalism
 • Colegiul Universitar Pedagogic
 • Educație Fizică și Sport

 

Ritmul de dezvoltate a Universității de Vest „Vasile Goldiș” în municipiul Satu Mare aduce cu sine modificări substanțiale și benefice atât din punct de vedere administrativ cât și educațional. Această dezvoltare a determinat conducerea universității să găsească noi soluții de natură administrativă, care să permită desfășurarea în condiții cât mai optime a actului didactic și de cercetare. Având în vedere creșterea numărului de studenți, în anul 2000 Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” achiziționează imobilul de pe str. Mihai Viteazul nr. 26, un spațiu generos ce a permis organizarea la standarde ridicate a tuturor activităților întreprinse de universitate, și care reprezintă și azi sediul principal (corpul A) al filialei sătmărene. Au fost amenajate săli de curs și seminar, laboratoare, o bibliotecă, un cabinet medical, precum și spații necesare pentru conducere, cadre didactice, secretariat, contabilitate și cabinet consiliere vocațională.

În vara anului 2008, a fost achiziționat și amenajat un al doilea sediu (corpul B) în Satu Mare pe str. Ștefan cel Mare nr. 7, având spații dotate cu toate materialele necesare desfășurării în bune condiții a procesului didactic și de cercetare. Aici se găsesc 4 săli de curs cu o capacitate totală de 295 de locuri, 4 săli de seminar cu 138 de locuri și două laboratoare, situate pe trei nivele și parter, dotate cu aparatură informatică, video-proiectoare, ecrane de proiecție, table interactive Smarth, flipchart, sistem audio-video etc.

 

Oferta educațională actuală a Filialei Satu Mare cuprinde 5 specializări, la nivel licență și o specializare de masterat:

Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie

 • Marketing
 • Contabilitate și informatică de gestiune
 • Inginerie și management în alimentație publică și agroturism
 • Audit și expertiză contabilă (masterat)

Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport

 • Pedagogia învățământului primar și preșcolar
 • Relații internaționale și studii europene

 

După 24 de ani de activitate, putem afirma că filiala Satu Mare a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a făcut cinste acestui oraș, a oferit cadre specializate în aproape toate domeniile de activitate, venind în întâmpinarea studenților cu o ofertă educațională vastă, adaptată cerințelor societății românești și la standarde educaționale ridicate.

Cercetare

Proiecte în derulare și proiecte finalizate

DETALII

Contact

Satu Mare Secretariat

Adresa: Str. Mihai Viteazul, nr. 26, Satu Mare
Telefon/Fax: 0261 716 230
Program cu studenții: Luni-Joi: 12-15; Vineri: 11-13

Satu Mare Contabilitate

Adresa: Str. Mihai Viteazul, nr. 26, Satu Mare
Telefon: 0261 716 220
Program contabilitate: Luni-Vineri: 11-15;

Birou eliberări acte de studii
Adresa: Arad, B-dul Revoluției nr. 94, cam. 25
Telefon: 0257 281991
E-mail: eliberaridiplome@uvvg.ro

Program cu publicul:
Luni-Joi: 8-11, 13-15;
Vineri: 09-13.30

Pe parcursul lunii august biroul este închis

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis