FACULTATEA DE

MEDICINĂ

NIVEL DE STUDII:

LICENȚĂ

ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE

DURATA

4 ANI

NR. CREDITE

240

LOCAȚIE
Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 86

LIMBA DE PREDARE

ROMANĂ

DOMENIUL DE STUDII

SĂNĂTATE

ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE

Programul de studiu Asistență Medicală Generală, asigură absolventului o calificare profesională care facilitează acțiunile de protejare a sănătății la nivelul grupurilor considerate cu risc și nu numai, furnizează servicii de îngrijiri de sănătate comunitară pe baza competențelor și abilităților dobândite, oferă în mod independent indicații și sprijin persoanelor care necesită îngrijiri. Programul de studiu, va permite, de asemenea, elaborarea de strategii și desfășurarea de activități de educație pentru sănătate, va oferi, prin absolvenții săi,  informații care să contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate în general.

Pregătirea teoretică și practică din cadrul programului are în vedere definirea rolului pe care asistentul medical generalist îl are ca promotor al stării de sănătate a populaţiei, prin înţelegerea influenţelor pe care modul de viaţă îl are asupra necesităţilor de îngrijire, precum și deprinderea respectului faţă de pacient prin adoptarea unor standarde corespunzătoare din punct de vedere cultural, etic şi professional.

Planul de învățământ a programului de studiu 2023 – 2027

Planul de învățământ a programului de studiu 2022 – 2026

Planul de învățământ a programului de studiu 2021 – 2025

COMPETENȚE

Competenţe profesionale

C1. Identificarea în conditii de eficiență  și eficacitate a  nevoilor de îngrijiri generale de sănătate
C2.  Acordarea de îngrijiri generale de sănătate
C3. Administrarea tratamentelor conform prescripțiilor medicului
C4. Efectuarea  de activități de profilaxie și de educație  pentru sănătate
C5. Organizarea si furnizarea de servicii de formare profesională
C6. Desfășurarea activităților de cercetare în domeniul îngrijirilor generale de sănătate

Competenţe transversale

CT.1. Identificarea obiectivelor de realizat,  a resurselor disponibile, condițiilor  de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor  de lucru, termenelor de realizare aferente și riscurilor aferente
CT.2.  Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă multidisciplinară și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă  în cadrul echipei    și în relație  cu pacientul

FISE DISCIPLINE

Fise discipline an universitar 2023-2024

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis