Prof. univ. dr.  Cornel Someşan, director al ITA GOLDTECH ARAD a precizat că o componentă importantă din cadrul activităţilor Incubatorul ITA GOLDTECH ARAD este orientată pe domeniul Eco şi biotehnologiilor alături de alte domenii foarte importante, respectiv tehnologiile informaţiei şi comunicării, turism şi agroturism, produse industriale, electrotehnică. „Pe lîngă serviciile specifice şi necesare procesului de incubare, o pondere semnificativă în oferta şi activitatea Incubatorului ITA GOLDTECH ARAD o au servicii complexe de actualitate precum: marketingul energiilor, servicii Web-GIS (gestiunea inteligentă a reţelelor energo-utilitare), formare antreprenorială, sprijinirea dezvoltării afacerilor existente cu soluţie integrată de accesare a fondurilor europene.